Opdrachten

Een indruk van mijn werkzaamheden: 

 • begeleiding op scholen voor kinderen met een zorgarrangement (OZA); voor YOUKÉ heb      ik opdrachten in het regulier onderwijs, SO, VSO en SBO 
 • ondersteuning één oudergezin door problematiek ouder en rouwverwerking
 • thuisbegeleiding kind van 12 jaar met ASS/ADHD 
 • thuisbegeleiding kind van 11 jaar met ASS/ADHD 
 • begeleiding op school HB kind van 6 jaar externaliserend gedrag 
 • crisis aanvraag thuisbegeleiding kind van 11 jaar externaliserend gedrag 
 • thuisbegeleiding kind van 3 jaar vermoedelijk ADHD 
 • thuisbegeleiding kind van 4 jaar ontwikkelingsachterstand 
 • begeleiding jong volwassene met NAH tijdens verblijf logeeradres 
 • begeleiding gezin met meervoudig gehandicapt kindje
 • individuele begeleiding ter observatie op Montessori kind adhd/autisme
 • individuele begeleiding leerling SO ter overbrugging naar voortgezet speciaal onderwijs
 • kind met Downsyndroom op peutergroep VE gerichte begeleiding richting basisschool
 • ondersteuning jong gezin ter ontlasting ouders met psychische ballast
 • begeleiding kind van 9 jaar re-integreren op school na periode van 'thuiszitter' (ADHD, trauma, hechtingsproblematiek)
 • begeleiding kind 10 jaar overstap reguliere basisschool naar speciaal onderwijs
 • begeleiding gezin, kind met autisme en gedragsproblematiek

Momenteel heb ik opdrachten van Care-Quest/Youké/Spoor030 en particuliere opdrachten voor gezinnen met een PGB.