Opdrachten

Een indruk van mijn werkzaamheden: 

  • ondersteuning één oudergezin door problematiek ouder en rouwverwerking
  • thuisbegeleiding kind van 12 jaar met ASS/ADHD 
  • thuisbegeleiding kind van 11 jaar met ASS/ADHD 
  • begeleiding op school HB kind van 6 jaar externaliserend gedrag 
  • crisis aanvraag thuisbegeleiding kind van 11 jaar externaliserend gedrag 
  • thuisbegeleiding kind van 3 jaar vermoedelijk ADHD 
  • thuisbegeleiding kind van 4 jaar ontwikkelingsachterstand 
  • begeleiding jong volwassene met NAH tijdens verblijf logeeradres 

Momenteel heb ik opdrachten van Care-Quest/Youké en particuliere opdrachten vanuit het PGB. Regelmatig val ik in bij kinderdagverblijven of peutergroepen tijdens ziekte of verlof vaste medewerkers.