Begeleiding

Thuis:

Een fijne thuissituatie, minder conflicten, met plezier naar school, ontzorgen van ouders, dat is mijn doel. Als gespecialiseerd pedagogisch werker maak ik graag het verschil in gezinnen waar, om welke reden dan ook,  extra zorg en begeleiding nodig is en wil ik bijdragen aan een harmonische thuissituatie.  Rekening houdend met de eigenheid van het kind, wil ik samen met  ouders een fijne leefomgeving creëren.  

Denkt u in een thuissituatie aan het aanbrengen van structuur in de dag, stimuleren van de ontwikkeling, vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid, het zoeken naar passende vrijetijdsbesteding en het kind daarin begeleiden, het erkennen en omgaan met gedragsproblemen. Elk kind is uniek en verdiend zorg en begeleiding op maat!

Op school:

Tijdelijke begeleiding op school kan het verschil maken waardoor het kind weer op gewenste wijze kan functioneren in de klas. Met ouders en school en eventuele zorginstanties kijk ik waar de vraag voor begeleiding ligt en samen kijken we naar mogelijkheden om het kind weer te laten functioneren in de klas. 

20190923_113009_1
20190923_113009_1


Kwaliteit:

Ik ben gediplomeerd kind- en jeugdverzorger, heb de studie Coaching bij autisme afgerond, ik volg trainingen op het gebied van ASS, ADHD, gedragsproblematiek etc. U mag erop rekenen dat ik mijn werkzaamheden verricht zoals van een bekwaam en redelijk handelend pedagogisch werker verwacht mag worden, hiertoe volg ik waar nodig een beleidsplan of plan van aanpak.  De kwaliteit wordt mede bewaakt door het hanteren en volgen van diverse protocollen en voortdurende professionalisering.